KOMAS - Saldibalans - 2: Nicogram Testbedrijf BV                    Draaidatum: 11.04.2008 19:47 Blad: 1

                         B A L A N S  per 31.03.2008

                             Saldo  ---------- Mutaties ---------- -------- Saldibalans ---------
Rek.nr Omschrijving                 Vorig Jaar      Debet     Credit      Debet     Credit

  300 Verbouwing                    980,17                     980,17 
  301 Afschrijving verbouwing              980,17-                            980,17 
  100 Inventaris                   3.487,32                    3.487,32 
  101 Afschr. Inventaris               3.634,22-                           3.634,22 
  102 Roerende goederen                3.484,70                    3.484,70 
  103 Afschr. roer. goederen             3.367,89-                           3.367,89 
  105 Afschr. onderhoud kantoor            3.403,35-                           3.403,35 
  110 Apparatuur                     65,80                     65,80 
  111 Afschr. apparatuur                 65,80-                            65,80 
  112 Computer apparatuur               9.489,91                    9.489,91 
  113 Afschrijving comp.app.             9.389,92-                           9.389,92 
  114 Software eigen gebruik              612,60                     612,60 
  115 Afschr.software eig. gebr             612,60-                            612,60 
                         ----------------------------------------------------------------------------
    Inventaris                   3.333,45-                           3.333,45 
                         ============================================================================

  200 Vervoermiddelen                15.124,89                   15.124,89 
  201 Afschr. vervoermiddelen            15.079,51-                          15.079,51 
                         ----------------------------------------------------------------------------
    Transportmiddelen                 45,38                     45,38 
                         ============================================================================

  500 Voorraad hardware                 11,19                     11,19 
 3000 Handelsvoorraad                 2.601,61-                           2.601,61 
 3001 Voorraad gereed produkt              22,69                     22,69 
                         ----------------------------------------------------------------------------
    Gereed product/handelsgoederen         2.567,73-                           2.567,73 
                         ============================================================================

 1400 Debiteuren                  193.466,93                   193.466,93 
 1401 vooruitgefactureerd                10,00-                            10,00 
 1405 Restant verk. verbouwing            4.719,31                    4.719,31 
                         ----------------------------------------------------------------------------
    Handelsdebiteuren               198.176,24                   198.176,24 
                         ============================================================================

 1500 Rek.crt Beheer BV               41.800,66                   41.800,66 
 1502 Rek.crt Groep BV               136.914,32                   136.914,32 
 1503 Rek.crt directie                23.114,10                   23.114,10 
                         ----------------------------------------------------------------------------
    Vorderingen op deelnemingen          201.829,08                   201.829,08 
                         ============================================================================

 1580 Aangegeven BTW 1590                870,35                     870,35 
 1581 Aangegeven BTW 1591                 5,45-                             5,45 
 1584 Aangegeven BTW 1594              11.889,07-                          11.889,07 
 1585 Aangegeven BTW 1595              33.002,86                   33.002,86 
 1590 BTW prive gebr. auto               870,35-                            870,35 
 1591 BTW te vorderen laag                85,67                     85,67 
 1592 BTW te vorderen hoog                88,22-                            88,22 
 1594 BTW te vorderen 17.5%             15.390,11      38,00           15.428,11 
 1595 BTW af te dragen 17.5%             58.908,65-                          58.908,65 
 1599 Afdracht omzetbelasting               7,40                      7,40 

KOMAS - Saldibalans - 2: Nicogram Testbedrijf BV Draaidatum: 11.04.2008 19:47 Blad: 2 B A L A N S per 31.03.2008 Saldo ---------- Mutaties ---------- -------- Saldibalans --------- Rek.nr Omschrijving Vorig Jaar Debet Credit Debet Credit 1970 Vooruitbetaalde kosten 368,42 368,42 ---------------------------------------------------------------------------- Vorderingen omzetbelasting 22.036,93- 38,00 21.998,93 ============================================================================ 990 Voorziening vakantiegeld 2.406,49- 2.406,49 1513 Rek.crt NLL 3.834,44 3.834,44 1514 Lening directie 7% 46.973,06 46.973,06 1515 Aflossing len. directie 1.831,00- 1.831,00 1516 Len. directie, woning 9.529,38 9.529,38 ---------------------------------------------------------------------------- Overige vorderingen 56.099,39 56.099,39 ============================================================================ 1950 Nog te ontvangen bedragen 2.449,54- 2.449,54 ---------------------------------------------------------------------------- Overlopende activa 2.449,54- 2.449,54 ============================================================================ 1000 Kasgeld 1.273,26 1.273,26 1002 Kas Zwitserse franken CHF 124,72 95,19 95,19 ---------------------------------------------------------------------------- Kas 1.368,45 1.368,45 ============================================================================ 1120 Postbank 2.153,11 2.153,11 1130 Rabo Bank Spaarrek. 1.876,41 1.876,41 1140 Leeuwrekening 130,19- 130,19 1150 Tussenrekening Incasso 21.711,16 21.711,16 1250 Eurocheques 780,53- 780,53 1260 Kruisposten 1.959,89 1.959,89 ---------------------------------------------------------------------------- Bank-/girotegoeden 26.789,85 26.789,85 ============================================================================ 870 Aandelenkapitaal 15.882,31- 15.882,31 ---------------------------------------------------------------------------- Gestort kapitaal 15.882,31- 15.882,31 ============================================================================ 880 Algemene reserve 145.604,55- 145.604,55 9900 Afsluiting 11.358,09- 11.358,09 ---------------------------------------------------------------------------- Winstreserves 156.962,64- 156.962,64 ============================================================================ 900 Pensioen in eigen Beheer 184.552,87- 184.552,87 ---------------------------------------------------------------------------- Pensioenverplichtingen in eigen beh 184.552,87- 184.552,87 ============================================================================ 104 Onderhoud kantoorpand 3.403,35 3.403,35 ----------------------------------------------------------------------------

KOMAS - Saldibalans - 2: Nicogram Testbedrijf BV Draaidatum: 11.04.2008 19:47 Blad: 3 B A L A N S per 31.03.2008 Saldo ---------- Mutaties ---------- -------- Saldibalans --------- Rek.nr Omschrijving Vorig Jaar Debet Credit Debet Credit Schulden aan deelnemingen 3.403,35 3.403,35 ============================================================================ 1270 Betaling onderweg via EB 51.233,04- 51.233,04 1600 Crediteuren 92.636,44- 238,00 92.874,44 ---------------------------------------------------------------------------- Schulden aan leveranciers, handelsk 143.869,48- 238,00 144.107,48 ============================================================================ 1980 Afdracht loonbelasting 6.223,60 6.223,60 ---------------------------------------------------------------------------- Loonbelasting en volksverzekeringen 6.223,60 6.223,60 ============================================================================ 1981 Afdracht sociale lasten 37,42 37,42 ---------------------------------------------------------------------------- Premies werknemersverzekeringen 37,42 37,42 ============================================================================ 1110 Rabo Bank 27.338,14 27.338,14 ---------------------------------------------------------------------------- Totaal rekeningen niet in schema 27.338,14 27.338,14 ============================================================================ ---------------------------------------------------------------------------- BALANSTOTAAL 10.344,05- 38,00 238,00 609.465,81 620.009,86 ============================================================================

KOMAS - Saldibalans - 2: Nicogram Testbedrijf BV Draaidatum: 11.04.2008 19:47 Blad: 4 B A L A N S per 31.03.2008 Saldo ---------- Mutaties ---------- -------- Saldibalans --------- Rek.nr Omschrijving Vorig Jaar Debet Credit Debet Credit 6041 Inkoop computers 200,00 200,00 ---------------------------------------------------------------------------- Totaal rekeningen niet in schema 200,00 200,00 ============================================================================ SALDO COMMERCIEEL VERLIES ( 10.544,05 ) ---------------------------------------------------------------------------- EINDTOTAAL 10.344,05- 238,00 238,00 609.665,81 620.009,86 ============================================================================