Achtergrond

Per 1 januari 2005 dient iedere ondernemer zijn BTW aangifte elektronisch aan de Belastingdienst te versturen. Aangezien voor het versturen van aangiftes naar de Belastingdienst aan de nodige regels moet worden voldaan (het moet immers beveiligd gebeuren), maakte Nicogram tot 2014 gebruik van een speciaal daarvoor ontwikkeld programma, Loonsom Bapi. Dit programma werd door meerdere software leveranciers gebruikt, zodat niet meerdere keren het wiel hoefde te worden uitgevonden.

Vanaf 2014 dienen de bestanden via Digipoort aan de Belastingdienst te worden aangeboden.

Vanaf 1 januari 2014 biedt KOMAS de mogelijkheid om de bestanden via de KOMAS Community rechtstreeks vanuit KOMAS aan Digipoort aan te bieden.

Nog meer elektronisch

Per 1 januari 2006 moeten ook de aangiftes voor de Loonbelasting en de Vennootschapsbelasting elektronisch worden gedaan. Hiervoor zijn de loonprogramma's en de aangifteprogramma's van accountants ook aangepast. Deze programma's maken ook XML bestanden aan, die met speciale programma's met de Belastingdienst belastingdienst communiceren.

Ook de BTW aangifte die KOMAS maakt is nu in XML formaat.

In de nabije toekomst

De overheid wil veel meer gegevens elektronisch gaan uitwisselen. In Nederland lopen diverse projecten waarin de overheid samen met softwareontwikkelaars afspraken probeert te maken over het op gestandardiseerde wijze uitwisselen van gegevens.
Het is voor alle partijen beter als er een standaard manier wordt afgesproken om berichten uit te wisselen.

BTW Aangifte

KOMAS kent al sinds jaar en dag een functie om een formulier af te drukken met daarop alle gegevens voor het aangiftebiljet. Deze functie is nu uitgebreid met de mogelijkheid om ook een zogenaamd XML bestand aan te maken voor de elektronische aangifte.

Het aangemaakte bestand kan vervolgens via Digipoort naar de Belastingdienst worden verstuurd.
Na enige tijd krijgt u dan van de Belastingdienst bericht terug dat de aangifte is geaccepteerd.

Werkwijze

De BTW aangifte gaat in KOMAS in de volgende stappen:

 • Aanmaken definitieve BTW aangifte - functie 28,01
 • Aanmaken XML-bestand Omzetbelasting - functie 28,08
 • Aanmaken XML-bestand ICL leveringen - functie 28,09

Een aangifte met ICL leveringen hoeft alleen maar te worden aangemaakt indien er diensten of goederen naar het buitenland zijn geleverd in het voorgaande kwartaal.

Na het aanmaken van een XML bestand kan via Digipoort programma het XML bestand naar de Belastingdienst worden verstuurd.

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om het programma rechtstreeks via Digipoort aan de Belastingdienst te versturen dient men zich vooraf aan te melden bij de KOMAS Community. Er wordt dan een gebruikerscode en een wachtwoord verstrekt, die men bij functie 4113 Bedrijfsgegevens kan invullen.

Aanmaken definitieve BTW aangifte

Als eerste stap wordt de definitieve BTW aangifte aangemaakt. Op dat moment worden de gegevens voor het aanmaken van het XML bestand voor de elektronische aangifte verzameld en in de database opgeslagen.


Aanmaken XML bestand

Door de verlichte balk naar de juiste aangifte te verplaatsen kan worden geselecteerd welke aangifte moet worden geschreven naar de opgegeven map. Deze map is in LoonSom BAPI gedefinieerd als meldingenmap. Direct na het starten van dit programma zal het bestand naar het Postvak Uit worden verplaatst en kan het bestand naar de Belastingdienst worden verstuurd.
Klik hier voor een voorbeeld van een XML-bestand.


Aanvragen status Digipoort

Omdat het tracject van het versturen van een bestand via Digipoort naar de Belastingdienst enige tijd in beslag neemt is een een functie ontwikkeld waarmee de status van het vsrturen kan worden opgevraagd.

Indien de status Akkoord aangeeft dan heeft de Belastingdienst uw bestand ontvangen.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht. Vanaf 2020 wordt de gebruikersinterface aangepast naar een modernere versie. In de loop der jaren zijn ook steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.
Ook wordt gewerkt aan manieren om sneller gegevens te kunnen verwerken, zoals de mogelijkheid om steeds terugkerende inkoopfacturen via de factuurrobot automatisch te laten boeken.

Nicogram hanteert het volgende Privacybeleid.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542 (Tijdens kantoortijden)
 • Email:
  info@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland