Nieuwsbrieven

Van iedere nieuwe versie wordt een nieuwsbrief uitgegeven met een beschrijving van de wijzigingen in de programmatuur. Hieronder kunnen de laatste nieuwsbrieven worden opgevraagd.

Handleiding online

De handleiding van KOMAS/Windows is vanaf juli 2007 via deze site te raadplegen.

Samenwerking

Sinds 1991 werkt Nicogram nauw samen met Simar Automatisering BV te Amsterdam. Bij hun producten KIMS en SIMS wordt KOMAS geleverd als boekhoudprogramma. Klik hier voor meer informatie over deze samenwerking.

Robot verwerking inkoopfacturen

In combinatie met elektronisch binnengekomen facturen (UBL of SALES005) is het in KOMAS nu mogelijk om inkoopfacturen automatisch te laten verwerken door de factuurrobot.

Elektronisch binnengekomen facturen

Afhankelijk van de aard van inkoopfacturen die van bepaalde relaties binnenkomen, facturen die bijvoorbeeld maandelijks vrijwel hetzelfde zijn, kan bij de relatie aangegeven worden dat een factuur eventueel via de robot verwerkt kan worden.

Op het moment dat een factuur binnenkomt van een relatie waar de indivatie Robot mag is aangevinkt zal KOMAS de factuur analyseren om te kijken of deze ongeveer gelijk is aan een eerder voor deze relatie verwerkte factuur.
Mocht dat het geval zijn, dan wordt Robot kan aangevinkt op het scherm 1204 Elektronisch binnengekomen facturen.

Via de knop Robot kan dan de robot worden gestart om de aangevinkte facturen te verwerken. De facturen worden dan verwerkt tot te verwerken boekingen en zullen dan zichtbaar zijn in 1404 Proforma boekingen en 1403 Verwerken boekingen.

eVerbinding wordt eConnect

Per 1 januari 2023 krijgt eVerbinding een meer internationale naam: eConnect.

Voor de vele KOMAS gebruikers die facturen uitwisselen met eVerbinding verandert er niets. De berichten worden op dezelfde plaats opgehaald en uitgaande berichten worden ook op de juiste plaats afgeleverd.

Wel zal het portaal van eVerbinding een andere naam krijgen.

Succesverhaal Grando Keukens en Bad

Grando Keukens en Bad is al jarenlang gebruiker van KOMAS. Al enkele jaren maken ze nu gebruik van e-Facturatie via eVerbinding in combinatie met KOMAS.

Deze manier van werken zorgt voor een forse tijdsbesparing. Lees het stuk op de site van eVerbinding over de besparing.

Ook steeds meer andere gebruikers van KOMAS gaan over op e-Facturatie via eVerbinding en ook zij besparen zo veel tijd bij het invoeren van hun inkoopfacturen.

In KOMAS wordt nu zelfs de laatste hand gelegd aan de mogelijkheid om bepaalde facturen, die aan een aantal voorwaarden voldoen, geheel automatisch te kunnen boeken. De Factuurrobot van KOMAS zorgt dan voor automatische boeking van de factuur.

Inzicht in betaalbatches

Op verzoek van gebruikers is er een functie ontwikkeld, waarmee achteraf inzicht kan worden verkregen in de betaal batches die met functie 1503 Betaalvoorstel zijn aangemaakt.

Inzicht in betaalbatch

Zeker als er meerdere betalingen aan 1 relatie worden gedaan op een dag zullen deze worden gebundeld in 1 bedrag.
Met deze functie kan dan achteraf worden bekeken welke facturen in deze betaling zaten.

Zie de uitleg van 1506 Inzicht in betaalbatches voor een uitgebreide beschrijving van deze functie.

GUI 2020

Met ingang van versie 8.5 van KOMAS wordt, in samenwerking met Simar Automatisering, een begin gemaakt met de overgang naar een modernere versie van de gebruikersinterface (GUI). In KOMAS wordt dit GUI2020 genoemd.

Deze vernieuwing is nodig omdat de GUI waarin KOMAS nu is ontwikkeld op termijn wellicht niet meer door Microsoft wordt ondersteund.

In principe worden de bestaande functies identiek overgezet naar de nieuwe GUI, waarbij in sommige gevallen enkele extra functionaliteiten worden toegevoegd.

In de beginfase wordt er voor gekozen om beide GUI's naast elkaar te kunnen gebruiken. Alleen nieuwe functies worden alleen in de nieuwe GUI ontwikkeld.

De systeembeheerder heeft de mogelijkheid om op 4137 Systeeminstellingen een vinkje te zetten om standaard functies op te starten in GUI 2020 als deze functie al is omgezet.

Een gebruiker kan echter ook zelf kiezen of er gebruik wordt gemaakt van de traditionele GUI of GUI2020. Op het scherm Bedrijfselectie staat rechtsonder een knop GUI 2020 waarmee kan worden geswitched tussen de traditionele en nieuwe GUI.

Saldibalans op scherm

Een geheel nieuwe functie is 3110 Saldibalans op scherm, waarmee de actuele saldibalans op het scherm kan worden getoond en waarbij per grootboekrekening kan worden ingezoomd op de mutaties die op de rekening hebben plaatsgevonden.

Bekijk de volledige beschrijving van deze nieuwe functie.

Periodevergelijking op scherm

Ook nieuw is de functie 3111 Periodevergelijking, waarmee op het scherm een financiële vergelijking kan worden getoond per grootboekrekening per periode (maand). De gebruiker kan zelf instellen welke periodes moeten worden getoond.
Per grootboekrekening kan periode kan worden ingezoomd op de mutaties die op de grootboekrekening hebben plaatsgevonden.

Bekijk de volledige beschrijving van deze nieuwe functie.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht. Vanaf 2020 wordt de gebruikersinterface aangepast naar een modernere versie. In de loop der jaren zijn ook steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.
Ook wordt gewerkt aan manieren om sneller gegevens te kunnen verwerken, zoals de mogelijkheid om steeds terugkerende inkoopfacturen via de factuurrobot automatisch te laten boeken.

Nicogram hanteert het volgende Privacybeleid.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542 (Tijdens kantoortijden)
 • Email:
  info@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland