Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk behandelt een aantal samenhangende onderwerpen.

Algemeen
Beheer bestanden
Financiële programms's
Elektronisch bankieren
BTW afdracht
Periodieke boekingen
Overzichten
Informatie op scherm
Import of export
Beheer bedrijf
Beheer systeem
Systeemdefinities

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

eConnect
BTW aangifte via Digipoort
Speedbooks

Vaste Activa

Met de optionele module Vaste Activa kan de waarde van de vaste activa worden vastgelegd in KOMAS om periodiek daarop een afschrijving te laten plaatsvinden. Hiermee kan in één oogopslag inzicht in de actuele boekwaarde van de vaste activa worden verkregen.

Inbrengen vaste activa

Met deze functie kunnen gegevens over nieuwe vaste activa worden ingebracht.

Balansrekening

Hier wordt de balans gekozen waarop het stuk is geboekt.

Kostenplaats

Er kan eventueel een kostenplaats worden aangegeven voor de te boeken afschrijving.

Volgnummer

Volgnummer van de post binnen de opgegeven balansrekening. Wordt een nieuwe post ingebracht via de knop Nieuw, dan zal automatisch een volgnummer worden toegekend.

Datum aankoop

De datum waarop de post is aangekocht. Vanaf deze datum zal ook de afschrijving plaatsvinden.

Omschrijving

Omschrijving van de post.

Waarde bij aankoop

De waarde (exclusief BTW) waarvoor de post is aangekocht. Dit is de basis voor de afschrijving.

Restwaarde

De restwaarde van de post. Afschrijving zal worden gedaan totdat de boekwaarde de restwaarde heeft bereikt. Wordt geen restwaarde ingevuld, dan zal afschrijving plaatsvinden tot de boekwaarde 0 is.

Percentage afschrijving

Het percentage waarmee de post kan worden afgeschreven. Aan de hand van dit percentage wordt een bedrag berekend, dat in de rubriek Bedrag afschrijving wordt geplaatst.

Bedrag afschrijving

Met dit bedrag wordt de post jaarlijks afgeschreven. Indien er in kleinere perioden dan een jaar wordt afgeschreven wordt het bedrag naar rato genomen.

Afrondingscorrectie 1e jaar

Er kan het 1e jaar eventueel nog een extra bedrag worden afgeschreven om aan het einde van het 1e boekjaar op een rond bedrag uit te komen.

Balansrekening afschrijving

Het afgeschreven bedrag zal credit worden geboekt op deze balansrekening.

V&W rekening afschrijving

Het afgeschreven bedrag zal debet worden geboekt op deze V&W rekening.

Datum verkoop

Wanneer de post wordt verkocht kan hier de verkoopdatum worden ingevoerd. De afschrijving zal per deze datum ophouden.

Verkoopbedrag

Hier wordt het bedrag ingegeven waarvoor de post is verkocht. Aan de hand daarvan zal een verkoopresultaat worden berekend.

V&W rekening verkoopresultaat

Deze rekening zal worden gebruikt om het verkoopresultaat op te boeken.

Opvragen bestaande post

Indien gegevens van een bestaande post worden opgevraagd zal ook de status van de post worden getoond. Hier worden de volgende gegevens weergegeven:

 • Datum tot wanneer de post is afgeschreven
 • Jaarbedrag afschrijving
 • Bedrag dat in lopende boekjaar is afgeschreven
 • Bedrag dat totaal is afgeschreven
 • Boekwaarde op het moment

Over KOMAS

KOMAS is voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland