Hoe kan de BTW aangifte naar de Belastingdienst worden gestuurd

Met ingang van 2014 kunnen er geen bestanden meer via LoonSom BAPI aan de Belastingdienst worden aangeboden.
In plaats daarvan dienen bestanden via Digipoort aan de Belastingdienst worden gestuurd.

Vanaf versie 7.6 van KOMAS is het mogelijk om direct vanuit KOMAS berichten via Digipoort aan de Belastingdienst aan te bieden.
Hiertoe is Nicogram een samenwerking aangegaan met de firma Semansys uit Zoetermeer, die een portaal aanbiedt voor het versturen van berichten aan Digipoort. Op dit platform is ook een KOMAS Community aangemaakt waarvoor KOMAS gebruikers zich kunnen aanmelden.

Nadat men is aangemeld én men heeft de KOMAS Optie Digipoort aangeschaft kunnen de BTW aangiftes direct vanuit KOMAS aan de Belastingdienst worden gestuurd en kan ook de status van de berichten worden gevolgd in KOMAS.

Relatie verschijnt niet op Betaalvoorstel

In verband met de invoering van SEPA is in KOMAS versie 7.41 een probleem gemeld dat betalingen aan bepaalde relaties niet op het Betaalvoorstel naar voren kwamen.

Het bleek hierbij te gaan om buitenlandse relaties die een Nederlands banknummer hebben.

Om dit probleem te verhelpen met het (Nederlandse) banknummer van de relatie vast worden omgezet naar een IBAN nummer.

Lees verder hoe te handelen....

Betalen naar G-rekening

Bepaalde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht om een deel van de door hen gefactureerde bedragen te laten overmaken naar een zogenaamde G-rekening. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening, die alleen mag worden gebruikt voor het betalen van belastingen.

Lees verder hoe te handelen...

Relatienummer in tekst maning

Het is mogelijk om het relatienummer van een debiteur op te nemen in de tekst van een aanmaning. Plaats $R op de plaats waar u graag het relatienummer afgedrukt wilt hebben in de tekst van het bestand MANINGK.TXT.

Incasso niet mogelijk

Indien gebruik wordt gemaakt van incasso opdrachten kan het voorkomen, dat een incasso niet lukt omdat de klant incasso's niet toestaat.
U ontvangt dan een Signaleringsverslag van Equens, waarop melding wordt gemaakt van incasso's die niet gelukt zijn.

In dit geval krijgt u minder overgemaakt op uw rekening dan de bedoeling was. U dient dan een boeking te maken op het dagboek Tussenrekening Incasso om de factuur waar het om gaat weer 'open' te zetten. U boekt op de rekening Debiteuren en crediteert de betrokken factuur. Het saldo van Tussenrekening Incasso houdt dan het juiste saldo.

Stornering incasso

Indien gebruik wordt gemaakt van incasso opdrachten kan het voorkomen, dat een incasso wordt teruggeboekt (gestorneerd).
In dat geval wordt het bedrag weer afgeboekt van de bankrekening. Er dient dan te worden geboekt op rekening Debiteuren om de betreffende factuur te crediteren. Hierdoor komt de factuur weer 'open' te staan.

Datum Boeken t/m niet aan te passen

Sinds versie 7.0 kan het voorkomen, dat de datum Boeken t/m door een gebruiker niet meer vooruit of achteruit kan worden gezet. Dat wordt dan veroorzaakt doordat de nieuwe datum valt buiten de grenzen van de boekingperiode die door de bedrijfsbeheerder zijn aangegeven.

Beginbalans klopt niet met eindbalans vorig jaar

Sinds versie 7.0 is het mogelijk om in 2 boekjaren tegelijk te werken. Als er dan nog boekingen in het vorig boekjaar worden gedaan die effect hebben op balansposten, dan wordt de beginbalans in het nieuwe boekjaar pas bijgewerkt op het moment dat een jaarovergang van het oude naar het nieuwe jaar is gedaan door een gebruiker.

Het is mogelijk om diverse malen heen en weer te gaan naar het oude boekjaar. Iedere keer opnieuw wordt de beginbalans opnieuw berekend a.h.v. de eindbalans van het vorig boekjaar.

De bedrijfsbeheerder kan aangeven wanneer er niet maar naar een oud boekjaar teruggegaan kan worden door de boekingsgrenzen aan te passen.

Problemen bij de jaarovergang

U wilt in KOMAS overgaan naar een nieuw boekjaar. Echter, dit lukt niet, want u krijgt de volgende foutmelding op het scherm: Jaarovergang mag niet, "Afsluiting" niet 0
Deze melding wordt gegeven, omdat op de systeemrekening Afsluiting nog een saldo staat. Dit is het resultaat van het voorgaande boekjaar. Dit saldo moet worden geboekt naar een andere balansrekening (bijvoorbeeld Algemene reserve), om zo de weg vrij te maken voor een overgang naar een volgend boekjaar. Op het moment van een overgang naar een ander boekjaar wordt de rekening Afsluiting namelijk gevuld met het door KOMAS berekende resultaat van het huidige boekjaar.
Maak op het dagboek Memoriaal dus een boeking waarbij de rekening Afsluiting wordt tegengeboekt met het huidige saldo en boek dat saldo naar een andere door u te bepalen balansrekening.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht. Vanaf 2020 wordt de gebruikersinterface aangepast naar een modernere versie. In de loop der jaren zijn ook steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.
Ook wordt gewerkt aan manieren om sneller gegevens te kunnen verwerken, zoals de mogelijkheid om steeds terugkerende inkoopfacturen via de factuurrobot automatisch te laten boeken.

Nicogram hanteert het volgende Privacybeleid.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542 (Tijdens kantoortijden)
 • Email:
  info@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland