Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk behandelt een aantal samenhangende onderwerpen.

Algemeen
Beheer bestanden
Financiële programma's
Elektronisch bankieren
BTW afdracht
Periodieke boekingen
Overzichten
Informatie op scherm
Import of export
Beheer bedrijf
Beheer systeem
Systeemdefinities

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

eConnect
BTW aangifte via Digipoort
Speedbooks

Openstaande Posten

In KOMAS kunnen verschillende overzichten met openstaande posten worden afgedrukt. Naast het traditionele overzicht kan er ook een zogenaamde ouderdomsanalyse worden gekozen.

Scherm om overzicht Openstaande posten te starten

Inkoop/Verkoop

Allereerst dient te worden geselecteerd of een openstaande postenlijst Crediteuren of Debiteuren moet worden afgedrukt.

Periode

Bij de rubriek Periode kan worden opgegeven tot welke periode van het jaar de openstaande posten moeten worden berekend.
Op deze manier kan het overzicht nog achteraf worden verwerkt, als de boekhouding al 'verder' is.

Alleen facturen ouder dan

Bij deze rubriek kan een datum worden opgegeven. Alleen facturen ouder dan de opgegeven datum worden in behandeling genomen.
Op deze manier wordt voorkomen dat het overzicht wordt 'vervuild' met heel jonge facturen.

Ouderdomsanalyse

Met deze keuze wordt aangegeven wat voor soort overzicht wordt afgedrukt. Indien niet wordt gekozen voor een ouderdomsannalyse wordt het overzicht in een traditionele vorm afgedrukt.

Indien wel wordt gekozen voor een ouderdomsanalyse, dan dienen ook de rubrieken Dagen 1, 2 en 3 te worden ingevuld. Hier kunnen aantallen dagen worden ingevoerd waarin het overzicht moet worden verdeeld.

Er kan ook voor worden gekozen om alleen de totalen per relatie te laten afdrukken in het formaat van de ouderdomsanalyse.

Selectief afdrukken

Indien deze rubriek wordt aangevinkt dan de zal de lijst met selectiegroepen worden getoond en kunnen daar groepen worden geselecteerd. Alleen de relaties behorend tot de selectiegroepen zullen dan op het overzicht worden meegenomen.

Ook betaalde posten

Indien deze rubriek wordt aangevinkt zullen ook reeds betaalde posten worden afgedrukt.

Alleen betaling niet akkoord

Door deze rubriek aan te vinken wordt bereikt dat alleen openstaande facturen worden afgedrukt waarvan de indicatie Betaling akkoord nog op N staat. Uiteraard is dit alleen maar zinvol voor het overzicht van inkoopfacturen.

Memo toevoegen

Door deze rubriek aan te vinden worden ook eventuele memo's die bij relaties en/of facturen zijn vastgelegd afgedrukt.

Over KOMAS

KOMAS is voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland