Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk behandelt een aantal samenhangende onderwerpen.

Algemeen
Beheer bestanden
Financiële programma's
Elektronisch bankieren
BTW afdracht
Periodieke boekingen
Overzichten
Informatie op scherm
Import of export
Beheer bedrijf
Beheer systeem
Systeemdefinities

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

eConnect
BTW aangifte via Digipoort
Speedbooks

Periodevergelijking op scherm

De functie 3111 Periodevergelijking presenteert de financiële resultaten per grootboekrekening per periode (maand) op het scherm, waarbij ook een kolom wordt getoond met het totaal voor het boekjaar.

Per grootboekrekening is het mogelijk om per periode ook de boekingen op het scherm te krijgen die zijn vastgelegd voor de rekening.

Periodevergelijking op scherm in KOMAS

KOMAS zal bij het opstarten zelf aan de hand van de huidige datum een periode voorstellen waarover het overzicht zal worden getoond. Deze periode kan echter door de gebruiker worden aangepast.

Van periode

Deze periode in de vorm van jjjjmm geeft aan vanaf welke maand het overzicht wordt getoond. Met de knop kan voor een maand eerder worden gekozen en met de knop voor een maand later.

Tot en met periode

Deze periode in de vorm van jjjjmm geeft aan tot en met welke maand het overzicht wordt getoond. Met de knop kan voor een maand eerder worden gekozen en met de knop voor een maand later.

Zodra een van de periodes wordt aangepast zal de knop Verversen oplichten om aan te geven dat er ververst moet worden om het overzicht aan te passen aan de keuzes.

Beide periodes moeten in hetzelfde boekjaar vallen.

Sorteerweergave bedragen

Indien deze rubriek wordt aangevinkt zullen de bedragen in een ander formaat worden getoond zodat de gegevens in de tabellen op het scherm kunnen worden gesorteerd op numerieke waarde. De bedragen (vooral grotere bedragen) zullen in deze weergave iets lastiger leesbaar zijn.

Het sorteren van de kolommen gebeurt door in de kopregel van de kolom te klikken.

Zoeken

In de rubriek Zoeken kan iets ingevuld worden dat in de periodevergelijking voorkomt. Dat kan een grootboeknummer zijn, een stuk van de omschrijving van de grootboekrekening of een bedrag. Bij het zoeken op bedragen hoeft geen rekening gehouden te worden met decimaal tekens.

Indien dan op de knop Zoeken wordt geklikt zal de eerste regel die voldoet aan de zoekopdracht verlicht worden getoond. Wordt daarna nog een op Zoeken worden geklikt dan zal de volgende regel worden getoond enz.

Functietoets F12

Met de functietoetst F12 kan naar de volgende rekening worden geskipt.
Indien er nog geen regel verlicht wordt getoond zal na F12 de eerste rekening verlicht worden getoond en bij een volgende F12 de volgende enz.

Functietoets F11

Met de functietoetst F11 kan naar de vorige rekening worden geskipt.
Indien er nog geen regel verlicht wordt getoond zal na F11 de laatste rekening verlicht worden getoond en bij een volgende F11 de regel daarboven enz.

Details opvragen van de rekening

Details

Door op een verlichte regel in de kolom van een maand te dubbelklikken zullen op het tabblad Details de boekingen worden getoond die in die maand op de grootboekrekening hebben plaatsgevonden.
Let op: Indien er niet in de kolom van een maand wordt gedubbelklikt zal er niets gebeuren. Ook dubbelklikken op een totaalregel zal geen effect hebben.

Ingezoomd op de boekingen

Inzoomen op boekingsverslag

Indien het scherm met de boekingen zichtbaar is kan ook hier weer worden ingezoomd. Door te dubbelklikken op een regel zal het onderliggende boekingsverslag worden getoond.

Het onderliggende boekingsverslag

Tonen PDF

Indien er op de regel in de detailboekingen in de kolom PDF Ja staat dan betekent het dat er een PDF van de factuur is opgeslagen in KOMAS (of DIMS). Door te dubbelklikken in de kolom PDF zal de betreffende PDF worden getoond.

Zoeken

Ook op dit tabblad kan in de rubriek Zoeken iets ingevuld worden om te zoeken op iets dat in de detailboekingen voorkomt. Dat kan een grootboeknummer zijn, een stuk van de omschrijving of een bedrag. Bij het zoeken op bedragen hoeft geen rekening gehouden te worden met decimaal tekens.

Indien dan op de knop Zoeken wordt geklikt zal de eerste regel die voldoet aan de zoekopdracht verlicht worden getoond. Wordt daarna nog een op Zoeken worden geklikt dan zal de volgende regel worden getoond enz.

Annuleren

Via de knop Annuleren (of Alt+A) wordt teruggekeerd naar de periodevergelijking.

Over KOMAS

KOMAS is voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland