Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk behandelt een aantal samenhangende onderwerpen.

Algemeen
Beheer bestanden
Financiële programms's
Elektronisch bankieren
BTW afdracht
Periodieke boekingen
Overzichten
Informatie op scherm
Import of export
Beheer bedrijf
Beheer systeem
Systeemdefinities

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

eConnect
BTW aangifte via Digipoort
Speedbooks

Saldibalans op scherm

De functie 3110 Saldibalans presenteert de saldibalans van het bedrijf op het scherm, waarbij ook een kolom wordt getoond met een vergelijking met het vorige boekjaar.

Per grootboekrekening is het mogelijk om ook de boekingen op het scherm te krijgen die zijn vastgelegd voor de rekening in het opgegeven boekjaar.

Saldibalans op scherm in KOMAS

Tot en met periode

In deze rubriek kan worden aangegeven tot welke periode (maand) de saldibalans moet worden opgebouwd.
KOMAS zal als periode de lopende kalendermaand voorstellen.
Indien men deze periode aanpast zal ook worden gevraagd om men ook de Periode vorig jaar wil aanpassen.
Met de knop kan voor een maand eerder worden gekozen en met de knop voor een maand later.

Periode vorig jaar

Hier kan men de periode opgeven waarmee het saldo in de kolom met de vergelijking met vorig boekjaar wordt getoond.
KOMAS zal voorstellen om hierbij dezelfde periode te nemen, maar dan van een jaar eerder. Maar de gebruiker kan dit desgewenst aanpassen.
Met de knop kan voor een maand eerder worden gekozen en met de knop voor een maand later.

Verversen

Zodra een van de periodes wordt aangepast zal de knop Verversen oplichten om aan te geven dat er ververst moet worden om het overzicht aan te passen aan de keuzes.

Uitsplitsen kostenplaatsen

Indien deze rubriek wordt aangevinkt zullen bij het tonen van de saldibalans een uitsplitsing worden gemaakt op kostenplaatsen.

Sorteerweergave bedragen

Indien deze rubriek wordt aangevinkt zullen de bedragen in een ander formaat worden getoond zodat de gegevens in de tabellen op het scherm kunnen worden gesorteerd op numerieke waarde. De bedragen (vooral grotere bedragen) zullen in deze weergave iets lastiger leesbaar zijn.

Het sorteren van de kolommen gebeurt door in de kopregel van de kolom te klikken.

Zoeken

In de rubriek Zoeken kan iets ingevuld worden dat in de saldibalans voorkomt. Dat kan een grootboeknummer zijn, een stuk van de omschrijving van de grootboekrekening of een bedrag. Bij het zoeken op bedragen hoeft geen rekening gehouden te worden met decimaal tekens.

Indien dan op de knop Zoeken wordt geklikt zal de eerste regel die voldoet aan de zoekopdracht verlicht worden getoond. Wordt daarna nog een op Zoeken worden geklikt dan zal de volgende regel worden getoond enz.

Functietoets F12

Met de functietoetst F12 kan naar de volgende rekening worden geskipt.
Indien er nog geen regel verlicht wordt getoond zal na F12 de eerste rekening verlicht worden getoond en bij een volgende F12 de volgende enz.

Functietoets F11

Met de functietoetst F11 kan naar de vorige rekening worden geskipt.
Indien er nog geen regel verlicht wordt getoond zal na F11 de laatste rekening verlicht worden getoond en bij een volgende F11 de regel daarboven enz.

Details opvragen van de rekening

Details

Door op een verlichte regel te dubbelklikken zullen op het tabblad Details de boekingen worden getoond die op de grootboekrekening hebben plaatsgevonden gedurende het boekjaar. Als het dubbelklikken plaatsvindt in de kolom Saldo VJ dan zullen de boekingen worden getoond van het boekjaar dat wordt aangegeven in Vergelijken met periode t/m.
Let op: Dubbelklikken op een totaalregel zal geen effect hebben.

Ingezoomd op de boekingen

Inzoomen op boekingsverslag

Indien het scherm met de boekingen zichtbaar is kan ook hier weer worden ingezoomd. Door te dubbelklikken op een regel zal het onderliggende boekingsverslag worden getoond.

Het onderliggende boekingsverslag

Tonen PDF

Indien er op de regel in de detailboekingen in de kolom PDF Ja staat dan betekent het dat er een PDF van de factuur is opgeslagen in KOMAS (of DIMS). Door te dubbelklikken in de kolom PDF zal de betreffende PDF worden getoond.

Zoeken

Ook op dit tabblad kan in de rubriek Zoeken iets ingevuld worden om te zoeken op iets dat in de detailboekingen voorkomt. Dat kan een grootboeknummer zijn, een stuk van de omschrijving of een bedrag. Bij het zoeken op bedragen hoeft geen rekening gehouden te worden met decimaal tekens.

Indien dan op de knop Zoeken wordt geklikt zal de eerste regel die voldoet aan de zoekopdracht verlicht worden getoond. Wordt daarna nog een op Zoeken worden geklikt dan zal de volgende regel worden getoond enz.

Annuleren

Via de knop Annuleren (of Alt+A) wordt teruggekeerd naar de saldibalans.

Over KOMAS

KOMAS is voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland