Achtergrond

KOMAS 7.2 bevat een aantal functionele wijzigingen die, mede op verzoek van gebruikers, zijn doorgevoerd in de programmatuur. Omdat er zowel een Windows versie als een tekstgeoriënteerde versie van KOMAS bestaat wordt per wijziging aangegeven in welke versie de wijziging is doorgevoerd.

Aangezien de groep gebruikers van de Windowsversie inmiddels groter is dan de groep gebruikers van de tekstgeoriënteerde versie zijn er in de Windowsversie meer wijzigingen doorgevoerd, hoewel het nog steeds mogelijk is om de beide versie door elkaar te gebruiken!

Handleiding online

De handleiding van de Windowsversie staat online op deze site. Ook de functionele wijzigingen worden in deze handleiding verwerkt, zodat de gebruikershandleiding altijd up to date is. Lees de handleiding

KOMAS 7.2

KOMAS 7.2 kent een flink aantal wijzigingen ten opzichte van eerdere versies. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder beschreven.

KOMAS/Excel

Aan de in KOMAS 7.1 geïntroduceerde optie KOMAS/Excel zijn diverse functies toegevoegd om allerlei gegevens uit KOMAS op te vragen, zoals:

 • Opvragen openstaand saldo van debiteur of crediteur
 • Diverse mogelijkheden om het budget van een rekening op te vragen

Met KOMAS/Excel kan op eenvoudige wijze een Excel werkblad worden gemaakt om allerlei up to date management informatie uit KOMAS te halen met één druk op de knop.
Om hiermee te kunnen werken dient een optie in KOMAS te worden aangeschaft en dient een add on in Excel te worden geïnstalleerd op iedere werkplek die er mee wil werken.

Elektronisch bankieren

(Beide) Het is nu ook mogelijk om elektronische dagafschriften van de Friesland Bank in te lezen. Ook is het nu mogelijk om met ING/Postbank Online te werken.

(Windows) Om te voorkomen dat bij functie 1503 Betaalvoorstel het opbouwen van het voorstel te lang duurt, waardoor er een timeout fout in KimsMenu verschijnt, is de mogelijkheid gemaakt om bij het opbouwen van het voorstel alleen de facturen van de laatste 2 kalenderjaren te doorzoeken.

In de praktijk zal dit in de meeste gevallen ruim voldoende zijn. Wil men toch facturen van alle jaren doorzoeken, dan kan deze indicatie worden uitgezet.

Let op: Bij installatie van deze versie staat deze indicatie uit en zullen dus alle jaren doorzocht worden, zoals tot nu te doen gebruikelijk.

(Windows) Met functie 1503 Betaalvoorstel is het nu mogelijk om het overzicht met het betaaladvies af te drukken in 2 verschillende volgordes: Op relatienummer (zoals tot nu toe standaard) of gesorteerd op achternaam.

Daarnaast is het mogelijk om aan te geven dat alleen aangevinkte opdrachten op het overzicht moeten worden afgedrukt.

Relatiegegevens

(Windows) Met functie 4111 Systeemparameters is het nu mogelijk om aan te geven wat het standaard aantal kredietdagen is voor een relatie.

Indien bij een relatie het aantal kredietdagen niet is ingevuld zal het aantal dagen dat bij deze functie is ingevuld worden genomen. Is ook daar niets ingevuld, dan zal 30 worden genomen.

Grootboekrekeningen

(Windows) Met functie 0101 Rekeningschema kan aan een grootboekrekening nu een indicatie worden meegegeven, dat de rekening geblokkeerd is voor boeken. Er kan dan niet op geboekt worden met de functies 1100 Boekingen, 1200 Inkoopfacturen en 1300 Verkoopfacturen. Er kunnen wel boekingen op deze rekeningen worden gemaakt die via andere wegen binnenkomen (import, interface met KIMS).

Maningen

(Windows) Met de nieuwe functie 4521 Tekstblokken kunnen teksten worden aangemaakt die in functie 2400 Maningen kunnen worden gebruikt. Deze teksten werden door de functie 2400 Maningen voorheen uit tekstbestanden in de Windows omgeving gelezen.

Eenmalig zullen de oude teksten uit de tekstbestanden in de Windows omgeving dus moeten worden ingevoerd met deze functie.
Dit kan gebeuren door een oud tekstbestand met Kladblok te openen, de hele tekst te selecteren en te kopiëren.
Vervolgens gaat men naar functie 4521 Tekstblokken in KOMAS, maakt een nieuw tekst code aan en vult via plakken de tekst in KOMAS.

Merk op, dat het * op de eerste positie in de laatste regel belangrijk is om het aantal regels juist te kunnen bepalen.

(Windows) Functie 2400 Maningen is zo aangepast dat er nu gebruikt wordt gemaakt van teksten die met functie 4521 Tekstblokken in de database van KOMAS staan om de tekst van de maning te bepalen.
Tevens is aangepast dat van een factuurnummer langer dan 8 posities alleen de rechtse 8 posities worden afgedrukt.

(Beide) Bij functie 2400 Maningen moest een peildatum worden opgegeven. Alle facturen jonger dan de peildatum werden niet meegenomen bij de selectie van facturen voor de maningen.

Het programma is nu zo aangepast, dat een peildatum niet meer verplicht is.
Wordt geen peildatum ingegeven, dan wordt de peildatum bepaald aan de hand van het bij de debiteur opgegeven aantal kredietdagen. Hierdoor kunnen maningen flexibeler worden aangemaakt, omdat met de klant gemaakte afspraken over de betaaltermijn kunnen worden meegenomen.

Controle BTW

(Beide) Bij het overzicht 2807 Controle BTW Aansluiting kan nu ook rubriek 1E worden geselecteerd.

BTW aangifte

(Beide) Indien met functie 2801 BTW Aangifte een definitieve aangifte wordt gemaakt wordt het gemaakte overzicht ook opgeslagen in de database, zodat het overzicht met de nieuwe functie 2130 Kopie BTW Aangifte later nogmaals kan worden afgedrukt.

(Windows) Met functie 2130 Kopie BTW Aangifte is het mogelijk om een eerdere definitieve BTW aangifte opnieuw af te drukken.
Merk op, dat pas vanaf deze versie een kopie van de BTW aangifte in de database wordt bewaard en dus opnieuw kan worden afgedrukt.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht. Vanaf 2020 wordt de gebruikersinterface aangepast naar een modernere versie. In de loop der jaren zijn ook steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.
Ook wordt gewerkt aan manieren om sneller gegevens te kunnen verwerken, zoals de mogelijkheid om steeds terugkerende inkoopfacturen via de factuurrobot automatisch te laten boeken.

Nicogram hanteert het volgende Privacybeleid.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542 (Tijdens kantoortijden)
 • Email:
  info@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland