Achtergrond

In KOMAS 8.0 wordt het mogelijk om via inkoopfacturen kosten direct over meerdere periodes te verdelen.

Op het factuurscherm van de inkoopfacturen kan worden opgegeven wat de eerste periode moet zijn van de boekingen en over hoeveel periodes de boekingen moeten worden verdeeld.

KOMAS/Cloud

KOMAS wordt nu ook in de Cloud aangeboden. Via een Remote Desktop verbinding kunnen klanten op een virtueel eigen omgeving gebruik maken van de volledige functionaliteit van KOMAS en eventueel KOMAS/Voorrraad of KOMAS/Factuur.

Deze aanpak vereist dus geen eigen server meer en in principe kan overal vandaan via internet toegang gekregen worden tot de eigen administratie.

Via Remote Desktop kan wel desgewenst gebruik gemaakt worden van lokale apparaten zoals printers en eigen schijven.

Backup van bestanden en database wordt centraal geregeld. Hier heeft de klant zelf geen omkijken naar.

KOMAS/Project

Als aparte module is nu KOMAS/Project beschikbaar. Hiermee kunt u, samen met KOMAS/Voorraad, een volledige projectenadministratie voeren.

Van inkoop tot en met facturering, alles kan op projecten worden geboekt.

Van ieder project weet u op ieder moment precies wat de kosten en opbrengsten zijn.

KOMAS 8.0

Vanaf deze versie is het in KOMAS mogelijk om bij het boeken van inkoopfacturen direct aan te geven over hoeveel periodes de kosten die worden gefactureerd moeten worden verdeeld en wat de eerste periode is.

Hier worden de periodes bepaald

Vervolgens wordt op het regelscherm een regel (of meerdere regels) ingebracht, die dan direct automatisch over de opgegeven periodes worden verdeeld.

Regels worden automatisch verdeeld over periodes

In bovenstaand voorbeeld wordt de regel verdeeld over 3 periodes. Een eventuele afronding wordt op de laatste regel verrekend.

Boekingen mogen over de grens van het boekjaar worden gemaakt. Hier wordt automatisch rekening mee gehouden.

Bij het verwerken van de boekingen van het dagboek Crediteuren worden dan automatisch boekingen aangemaakt op een nieuw dagboek Vooruitbetaalde Kosten.

Boekingsverslag dagboek Crediteuren

Boekingsverslag dagboek Crediteuren

Overige uitbreidingen

Er zijn in KOMAS 8.0 nog een aantal uitbreidingen van de functionaliteit die hieronder worden opgesomd:

Functie 1407 Afletteren tussenrekening is uitgebreid met nieuwe knop Voorstel
Indien een af te letteren rekening wordt getoond kan de knop Voorstel worden gebruikt om heel snel gelijke posten af te letteren.
Mails naar meerdere adressen tegelijk sturen
Het is nu mogelijk om mails vanuit KOMAS naar meerdere adressen tegelijk te sturen. Door bij een mailadres bij de relaties meerdere adressen in een rubriek te plaatsen, gescheiden door een “;” zal de mail naar alle genoemde adressen worden gestuurd. Hetzelfde geldt voor een CC. Deze kan op dezelfde manier naar meerdere adressen worden gestuurd.
Mails versturen via instellingen in KIMS
Het is mogelijk om voor het versturen van mails vanuit KOMAS de instellingen te gebruiken die in KIMS zijn vastgelegd. Hiertoe moet dan in functie 4137 Systeeminstellingen de rubriek Gebruik mailinstelling KIMS worden aangevinkt. In dat geval worden de rubrieken er onder op dat scherm die over mails gaan niet meer gebruikt door KOMAS.
Aanpassingen WorkFlow functionaliteit
Er zijn diverse uitbreidingen gedaan op de WorkFlow functionaliteit in KOMAS. Zo kan via de knop Memo bij een inkoopfactuur alsnog een workflowactie worden toegekend aan een gebruiker. Ook krijgt een gebruiker een mail nadat boekingen zijn verwerkt met inkoopfacturen waarin acties aan de gebruiker zijn toegekend.
Functie 4154 Gebruikers voor Workflow uitgebreid met tabblad Rekening
Via dit tabblad kunnen gebruikers worden gekoppeld aan grootboekrekeningen. Wanneer er via 1200 Inkoopfacturen of 1202 Inkoopfacturen UBL wordt geboekt op een rekeningnummer met daaraan gekoppelde gebruikers, dan zal voor die gebruikers een workflowactie worden aangemaakt na het opslaan van de factuur.
Nieuwe functie 3107 Inkoopfacturen zonder PDF
Met deze functie kan een overzicht op het scherm worden gemaakt van inkoopfacturen waaraan geen PDF is gekoppeld.
Nieuwe functie 1515 Extra incasso
Met deze functie kan voor gestorneerde facturen een nieuwe incasso opdracht kan worden aangemaakt.
Functie 0401 Importeren journaalposten uitgebreid met nieuw formaat
Deze functie is uitgebreid met KOMAS vrij formaat.
In KOMAS vrij formaat bepaalt het headerrecord wat de rubrieken zijn. De volgende rubrieken kunnen in willekeurige volgorde in het bestand worden gezet:
 • Grootboek
 • Kostenplaats
 • Bedrag
 • Omschrijving
 • Datum
 
 
 

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht. Vanaf 2020 wordt de gebruikersinterface aangepast naar een modernere versie. In de loop der jaren zijn ook steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.
Ook wordt gewerkt aan manieren om sneller gegevens te kunnen verwerken, zoals de mogelijkheid om steeds terugkerende inkoopfacturen via de factuurrobot automatisch te laten boeken.

Nicogram hanteert het volgende Privacybeleid.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542 (Tijdens kantoortijden)
 • Email:
  info@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland