Achtergrond

In KOMAS zijn een groot aantal opties aanwezig, die naast het basispakket kunnen worden aangeschaft.

Niet ieder bedrijf zal gebruik maken van alle mogelijkheden die de optionele functies van KOMAS bieden.

Teneinde de prijs van het pakket voor iedereen aantrekkelijk te houden is er voor gekozen om de extra functionaliteit als optie beschikbaar te maken.

Index van opties

Budgetten

Met behulp van deze functionaliteit kunt u voor de grootboekrekeningen jaarbudgetten invoeren.
De bedragen kunnen per maand verschillend worden verdeeld.
Met een aantal overzichten wordt de actuele stand van zaken ten opzichte van het budget zichtbaar.

Kostenplaatsen

Na aanschaf van de optie kostenplaatsen wordt het mogelijk om kostenplaatsen te definiëren en boekingen op bepaalde grootboekrekeningen aan kostenplaatsen toe te laten wijzen, teneinde een beter inzicht te krijgen in de kosten of opbrengsten van bepaalde groepen.

Projecten

De extra module projecten stelt functionaliteit beschikbaar om projecten te definiëren om daar later kosten en opbrengsten aan toe te kunnen wijzen.
Op een overzicht kunnen dan de resultaten van de diverse projecten zichtbaar worden gemaakt.

Vaste Activa

Deze module stelt u in staat om de waarde van al uw vaste activa vast te leggen in KOMAS en periodiek daarop een afschrijving te laten plaatsvinden.
Hiermee kan in één oogopslag inzicht in de actuele boekwaarde van de vaste activa worden verkregen.

Periodieke boekingen

Met behulp van deze functionaliteit kunnen boekingen, die meerdere keren per jaar terugkomen, worden vastgelegd en verwerkt. Het vastleggen gebeurt eenmalig, terwijl maandelijks dan door het starten van één functie de boekingen worden gegenereerd.

Versturen e-mail berichten uit KOMAS

Door het installeren van deze optie wordt het mogelijk om overzichten uit KOMAS als (bijlage van) een e-mail bericht te versturen. Dit gebeurt direct vanuit KOMAS, een e-mail programma is niet nodig. Wel is het nodig dat er een verbinding met internet kan worden gemaakt.
Ook vanuit de functie Elektronisch Bankieren kunnen e-mail berichten aan crediteuren worden gestuurd in plaats van faxberichten die voorheen werden gegenereerd.
Verder kunnen betalingsherinneringen (maningen) via e-mail worden verstuurd.

Aanmaken incasso bestanden

Met KOMAS kan een betand met incasso opdrachten worden aangemaakt dat in het programma voor Elektronisch Bankieren van de diverse banken kan worden geïmporteerd.

Indien bij het maken van een verkoopfactuur wordt aangegeven dat de klant een incassomachtiging heeft afgegeven dan wordt bij de factuur ook een incassodatum vastgelegd. Op het moment dat wordt gefactureerd wordt dan in KOMAS een incasso opdracht vastgelegd die dan met deze functie in een bestand voor het elektronisch bankieren programma van de bank kan worden gezet.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht. Vanaf 2020 wordt de gebruikersinterface aangepast naar een modernere versie. In de loop der jaren zijn ook steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.
Ook wordt gewerkt aan manieren om sneller gegevens te kunnen verwerken, zoals de mogelijkheid om steeds terugkerende inkoopfacturen via de factuurrobot automatisch te laten boeken.

Nicogram hanteert het volgende Privacybeleid.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542 (Tijdens kantoortijden)
 • Email:
  info@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland