Achtergrond

KOMAS 7.4 bevat een aantal functionele wijzigingen die, mede op verzoek van gebruikers, zijn doorgevoerd in de programmatuur. Omdat er zowel een Windows versie als een tekstgeoriënteerde versie van KOMAS bestaat wordt per wijziging aangegeven in welke versie de wijziging is doorgevoerd.

Aangezien de groep gebruikers van de Windowsversie inmiddels groter is dan de groep gebruikers van de tekstgeoriënteerde versie zijn er in de Windowsversie meer wijzigingen doorgevoerd, hoewel het nog steeds mogelijk is om de beide versies door elkaar te gebruiken!

Handleiding online

De handleiding van de Windowsversie staat online op deze site. Ook de functionele wijzigingen worden in deze handleiding verwerkt, zodat de gebruikershandleiding altijd up to date is. Lees de handleiding

KOMAS 7.4

KOMAS 7.4 kent een flink aantal wijzigingen ten opzichte van eerdere versies. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder beschreven.

Converteren banknummers naar IBAN

In KOMAS is een speciale exportfunctie gemaakt om banknummers van relaties naar een Excel bestand te exporteren. Dit bestand kan dan worden gebruikt al invoer voor de de dienst IBAN-converteren.nl.

Het bestand dat wordt uitgevoerd door deze dienst bevat dan de IBAN nummer die horen bij de opgegeven banknummers. Dit bestand kan dan weer in KOMAS worden geimporteerd met een daarvoor bestemde invoerfunctie. De banknummers in KOMAS zijn dan omgezet naar IBAN.

Lees meer over het converteren van banknummers naar IBAN

Buitengerechtelijke incassokosten op aanmaning

In KOMAS is het mogelijk gemaakt om op een aanmaning de verschuldigde kosten voor een Buitengerechtelijke Incasso op te nemen.

Om dit mogelijk te maken is een nieuw tabblad toegevoegd bij functie 4111 Systeemparameters, waarin de gegevens voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten kunnen worden gemuteerd. Deze gegevens worden gevuld met de waardes zoals deze in 2012 door de wetgever zijn opgesteld.

Lees meer over het vermelden van Buitengerechtelijke Incassokosten

Nicogram is Bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib

Zelflerende boekingen

In KOMAS is functionaliteit ingebouwd om boekingen die gemaakt worden aan de hand van Elektronische Dagafschriften voor de gebruiker eenvoudiger te verwerken.

In de praktijk blijkt dat heel veel boekingen regelmatig terugkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afrekening van pintransacties.

In KOMAS is nu intelligentie ingebouwd die bijhoudt hoe een bepaalde boeking in het verleden is geboekt. Een volgende, zelfde soort boeking, zal dan op dezelfde manier worden geboekt.
Dit betekent, dat de gebruiker in dat geval geen grootboekrekening meer hoeft op te geven en ook de omschrijving van de boeking zal op dezelfde manier worden gevuld.

Lees meer over Zelflerende boekingen.

Schaalbare schermen

Een aantal schermen van KOMAS kan nu door de gebruiker worden geschaald om beter gebruik te kunnen makne van de moderne grotere en bredere beeldschermen.

De schermen van ondermeer de volgende functies kunnen door de gebruiker worden geschaald:

 • 1100 Boekingen
 • 1503 Betaalvoorstel
 • 3101 Informatie facturen
 • 3102 Zichtbaar maken boekingen

Fontkeuze Windowsprinters

Functie 4135 Fontgrootte Windowsprinters heeft een andere naam gekregen: 4135 Fontkeuze Windowsprinters.

Aan de functie is een nieuwe rubriek toegevoegd, waarmee de systeembeheerder kan aangeven welk fonttype wordt gebruikt bij het afdrukken van overzichten die in het nieuwe formaat worden aangemaakt.

Het lettertype Traditioneel KOMAS is het lettertype waarin alle overzichten tot nu toe werden afgedrukt en is ook het lettertype waarin de (nog) niet aangepaste overzichten worden afgedrukt.

De volgende fonts zijn beschikbaar:

 • Arial
 • Courier New
 • Lucida
 • Verdana
 • Traditioneel KOMAS

Ander lettertype

Diverse overzichten kunnen vanaf deze versie in een ander lettertype worden afgedrukt.

De volgende overzichten worden in het door de systeembeheerder gekozen lettertype afgedrukt:

 • 2101 Rekeningschema
 • 2102 Overzicht relaties
 • 2200 Saldibalans
 • 2300 Openstaande posten
 • 2500 Grootboekkaarten
 • 2601 Resultatenrekening
 • 2602 Resultatenrekening per maand
 • 2700 Budgetoverzicht

Fontoptie Overzichten

Functie 9700 Verwerken Overzichten is uitgebreid met een selectievakje Font Optie.

Indien deze optie wordt aangevinkt zullen alleen die overzichten die met een nieuw font zijn aangemaakt worden getoond en kan eventueel een ander font voor het overzicht worden gekozen.

Op dit scherm is dan echter ook een nieuwe knop zichtbaar: Export Via de knop Export kan het overzicht naar een Excel bestand worden geëxporteerd.

Normaal gesproken wordt een overzicht afgedrukt in het font waarin het in de Print Spool is gezet.

Inzoomen op boekingsverslag

Bij zowel de functies 3101 Zichtbaar maken facturen als 3102 Zichtbaar maken boekingen kan nu door het dubbelklikken op een regel worden ingezoomd op het boekingsverslag waarop de factuur of boeking is geboekt.

Sepa betaalbestand

KOMAS is nu geschikt om betaalbestanden in het SEPA formaat aan te maken. SEPA (Single Euro Payment Area) is uiterlijk op 1 januari 2014 de enige betaalmogelijkheid in Europa.

Zolang nog niet alle banken geschikt zijn om SEPA bestanden te accepteren zal bij het aanmaken van een betaalbestand kunnen worden gekozen in welk formaat een bestand moet worden aangemaakt: Clieop of SEPA.

Indien een bestand in SEPA formaat wordt aangemaakt dienen wel alle gebruikte banknummers te zijn omgezet naar IBAN. Hierop zal KOMAS een controle uitvoeren, zodat er geen SEPA bestand kan worden aangemaakt indien een opdrachten zijn waarvoor nog geen IBAN bekend is.

Lees verder hoe een banknummer naar IBAN kan worden omgezet.

Biccodes toevoegen

KOMAS heeft een lijst met Biccodes, maar lang niet alle (Europese) Biccodes zijn al in KOMAS bekend.

Met functie 4522 Biccodes Banken kunnen zelf nieuwe Biccodes worden toegevoegd, die dan later weer in de functie 0200 Relaties kan worden gebruikt.

Landentabel

Bij versie KOMAS 7.41 wordt een tabel meegeleverd waarin (vrijwel) alle landen van de wereld met hun internationale code zijn opgenomen.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht. Vanaf 2020 wordt de gebruikersinterface aangepast naar een modernere versie. In de loop der jaren zijn ook steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.
Ook wordt gewerkt aan manieren om sneller gegevens te kunnen verwerken, zoals de mogelijkheid om steeds terugkerende inkoopfacturen via de factuurrobot automatisch te laten boeken.

Nicogram hanteert het volgende Privacybeleid.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542 (Tijdens kantoortijden)
 • Email:
  info@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland