Achtergrond

KOMAS 7.6 bevat een aantal functionele wijzigingen die, mede op verzoek van gebruikers, zijn doorgevoerd in de programmatuur.

Aangezien de groep gebruikers van de Windowsversie inmiddels veel groter is dan de groep gebruikers van de tekstgeoriënteerde versie zijn er in de Windowsversie meer wijzigingen doorgevoerd, hoewel het nog steeds mogelijk is om de beide versies door elkaar te gebruiken!

Nieuwe lay-out

De Nederlandse banken hebben na de invoering van Sepa ook nieuwe lay-outs van het elektronisch dagafschrift uitgebracht. Dat betekent dat ook KOMAS hierop moest worden aangepast.

Helaas hebben de banken de kans laten lopen om ook, net als voor de Sepa betalaalbestanden, voor de elektronische dagafschriften een standaard af te spreken. Dit betekende dat in KOMAS rekening moet worden gehouden met verschillende lay-outs van de diverse banken.

Handleiding online

De handleiding van de Windowsversie staat online op deze site. Ook de functionele wijzigingen worden in deze handleiding verwerkt, zodat de gebruikershandleiding altijd up to date is. Lees de handleiding

KOMAS 7.6

KOMAS 7.6 kent een flink aantal wijzigingen ten opzichte van eerdere versies. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder beschreven.

Inlezen SEPA transacties

Voor het inlezen van de nieuwe formaten van elektronische dagafschriften is een nieuwe functie ontwikkeld: 1526 Inlezen SEPA transacties.
Deze functie kan nu ook, in tegenstelling tot de voorloper van deze functie (1506 Inlezen elektronsiche afschriften), bestanden lezen van de eigen harde schijf van de gebruiker.

Deze functie gebruikt nu de MT940 Structured bestanden die door de banken worden aangeboden. In deze bestanden staat de Sepa informatie in gestructureerd formaat aangegeven.

Bij het inlezen van deze transacties zal ook worden gecontroleerd of het het beginsaldo in het nieuwe elektronische afschrift aansluit met het eindsaldo van het vorige afschrift.

Boekingen automatisch opslaan

KOMAS biedt nu de mogelijkheid om boekingen van elektronische dagafschriften automatisch op te slaan indien KOMAS aan de hand van een afschrift automatisch kan herkennen wat er wordt geboekt.

KOMAS onderscheidt een aantal verschillende soorten boekingen die eventueel automatisch kunnen worden opgeslagen indien een juiste boeking kan worden gemaakt:

Betalingen Onderweg Na terugmelding dat de betaling van een betaalbatch is uitgevoerd zal KOMAS deze boeking automatisch tegenboeken van de rekening Betaling Onderweg
Inkoopfacturen Indien een inkoopfactuur (niet via een betaalbestand) is betaald zal KOMAS trachten aan de hand van de gegevens op het elektronisch dagafschrift proberen om te achterhalen om welke factuur het gaat. Hierbij kan het helpen om het IBAN van de crediteur bij de relatiegegevens van KOMAS vast te leggen.
Verkoopfacturen Indien een verkoopfactuur wordt betaald zal KOMAS trachten aan de hand van de gegevens op het elektronisch dagafschrift proberen om te achterhalen om welke factuur het gaat. Hierbij kan het helpen om het IBAN van de crediteur bij de relatiegegevens van KOMAS vast te leggen.
Sleutelwoorden afschrift Indien bepaalde betalingen regelmatig voorkomen is het in KOMAS mogelijk om deze boekineg automatisch te laten opslaan indien eenmalig het profiel van deze betalingen wordt vastgelegd. Dit gebeurt automatisch indien in het subscherm Sleutelwoord(en) voor omschrijving een aantal kenmerken sleutelwoorden voor deze boeking wordt geselecteerd door op de betreffende sleutelwoorden te dubbelklikken.
Eigen sleutelwoorden Bij de nieuwe functie 4159 Config automatisch boeken is het mogelijk om ook eigen sleutelwoorden vast te leggen voor betaalde boekingen. Indien er dan een betaling binnenkomt die voldoet aan dat profiel kan de boeking ook automatisch worden opgeslagen.

Configuratie Automatisch Boeken

De bedrijfsbeheerder van KOMAS kan aangeven welke soorten boekingen eventueel automatisch mogen worden opgeslagen.

Er is een nieuwe functie 4159 Configuratie Automatisch Boeken ontwikkeld waar de diverse soorten kunnen worden aangevinkt.
Met deze functie kunnen ook eigen sleutelwoorden worden ingebracht.

Configuratie Automatisch boeken

Bekijken inkoopfacturen uit DIMS

Voor de gebruikers van KIMS/SIMS die gebruik maken van de mogelijkheid om inkoopfacturen te scannen en in DIMS op te slaan en die gebruikmaken van het boeken van inkoopfacturen in KIMS/SIMS is het nu mogelijk om vanuit KOMAS de gescande PDF die in DIMS is opgeslagen op te roepen.

Indien de betreffende factuur met 3101 Info Facturen is opgeroepen kan door het dubbelklikken op de kolom PDF (waar de tekst Ja in zal staan) de factuur in DIMS worden geopend.

Ook is het mogelijk om met 3102 Zichtbaar maken boekingen een grootboekrekening op te vragen en op een regel te dubbelklikken. Indien de bijbehorende factuur in DIMS bekend is zal de PDF worden opgeroepen in DIMS.

Corrigeren boekingen

Functie 3102 Zichtbaar maken boekingen is uitbereid met de mogelijkheid om boekingen te corrigeren. Hiertoe kan er, afhankelijk van de bevoegdheden van de ingelogde medewerker, een knop Correctie verschijnen op het scherm.
Door op deze knop te klikken kan de geselecteerde boekingsregel worden gecorrigeerd. De functie 1100 Boekingen zal dan worden geopend voor het dagboek waarop de geselecteerde regel is geboekt en de geselecteerde boekingsregel zal dan tegengeboekt worden gepresenteerd en ook nogmaals als de reguliere boeking.
De gebruiker heeft dan de mogelijkheid om de laatste regel te wijzigen en op te slaan.

Na op de knop Sluiten of Einde Dagboek te klikken wordt weer teruggekeerd naar 3102 Zichtbaar maken boekingen.
Wordt in het scherm van 1100 Boekingen op Annuleren geklikt of op het kruisje om de functie te sluiten, dan zal de functie worden beëindigd en zullen de transacties als niet gedaan worden beschouwd.

Memo inbrengen bij inkoopfactuur

Het is nu mogelijk om bij functie 1200 Inkoopfacturen een Memo in te voeren, waarin de gebruiker een opmerking over de factuur kan vastleggen.

Voor gebruikers van de Workflow functionaliteit in KOMAS is deze memo ook beschikbaar bij de functie 1408 Afhandelen Workflow. Tevens kan daar een bestaande memo worden bijgewerkt of kan een nieuw memo worden toegevoegd.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht. Vanaf 2020 wordt de gebruikersinterface aangepast naar een modernere versie. In de loop der jaren zijn ook steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.
Ook wordt gewerkt aan manieren om sneller gegevens te kunnen verwerken, zoals de mogelijkheid om steeds terugkerende inkoopfacturen via de factuurrobot automatisch te laten boeken.

Nicogram hanteert het volgende Privacybeleid.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542 (Tijdens kantoortijden)
 • Email:
  info@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland