Achtergrond

In KOMAS 7.7 wordt de koppeling met het Referentie Grootboek Schema geïntroduceerd.

Het Referentie Grootboek Schema is in Nederland ontwikkeld door de overheid in samenwerking met accountants organisaties en de software-branche.

Brug

Vanaf het vastleggen van transacties in de financiële administratie van een onderneming tot het daadwerkelijk samenstellen van rapportages op basis van die financiële administratie dienen er naast aggregatieslagen ook vertalingen plaats te vinden. Dit geldt zowel voor interne “eigen” rapportages, als voor externe al dan niet wettelijk verplichte rapportages. Met name die vertaalslagen, in feite gaat het om hercoderingen, genereren administratieve belasting voor ondernemers en dragen niet bij aan een efficiënte en transparante procesgang binnen de administratie van de onderneming.

Het Referentie Grootboek Schema moet de brug zijn tussen financiële administratie en rapportage.

UBL Facturen

In Nederland wordt door de accountancy- en software-branche samengewerkt om te komen tot een standaard voor het elektronisch uitwisselen van facturen. Facturen worden in de voor computers leesbare UBL XML standaard uitgewisseld.

Door deze ontwikkeling wordt het handmatig overtikken van inkoopfacturen drastisch verminderd en kunnen inkoopfacturen bijna automatisch worden verwerkt.

KOMAS kan vanaf versie 7.7 zowel UBL Inkoopfacturen importeren en verwerken als UBL Verkoopfacturen maken.

Handleiding online

De handleiding van de Windowsversie staat online op deze site. Ook de functionele wijzigingen worden in deze handleiding verwerkt, zodat de gebruikershandleiding altijd up to date is. Lees de handleiding

KOMAS 7.7

In KOMAS 7.7 wordt de koppeling met het Referentie Grootboek Schema (RGS) geïntroduceerd.
Hiertoe zijn de nodige functies van KOMAS aangepast en zijn er ook diverse nieuwe functies ontwikkeld om zo eenvoudig mogelijk gebruik te kunnen maken van het RGS.

Er is in KOMAS voor gekozen om een koppeling te maken met het RGS en de huidige structuuur van rekeningnummers te handhaven.

Rekeningschema

In het rekeningschema is een nieuwe rubriek RGS code toegevoegd, waarin de koppeling met het RGS kan worden vastgelegd.

Deze nieuwe rubriek kan in het rekeningschema worden ingevuld aan de hand van standaard coderingen uit het RGS, die alle in KOMAS zijn opgenomen.

Functie om rekeningschema te wijzigen

Zie de functie om het rekeningschema te wijzigen voor meer informatie.

Afdrukken rekeningschema

De functie om het rekeningschema af te drukken is zo aangepast, dat kan worden gekozen om het schema in het traditionele formaat af te drukken, of in het formaat volgens het RGS.

Met de laatste optie kan men er op een simpele manier achter komen of de rekeningen op de juiste manier zijn gekoppeld en welke rekeningen nog niet zijn gekoppeld.

Rekeningschema in formaat RGS

Saldibalans in formaat RGS

Wanneer de grootboekrekeningen worden gekoppeld aan het RGS wordt er automatisch een "verdichtingsgroep" RGS aangemaakt. Dit maakt het mogelijk om ook de Saldibalans in het formaat van het RGS af te drukken door bij het starten van het overzicht te kiezen voor Verdichtingsgroep RGS.

Inlezen UBL Inkoopfacturen

In KOMAS is een optie toegevoegd die het mogelijk maakt om UBL Inkoopfacturen te importeren. Op die manier wordt het handmatig overnemen van factuurgegevens drastisch verminderd.

Daarnaast is in KOMAS logica ingebouwd om te leren van via UBL geïmporteerde inkoopfacturen. Wanneer een bepaald item is gekoppeld aan een grootboekrekening en hetzelfde item komt later weer terug bij dezelfde relatie, dan zal KOMAS voorstellen dit te boeken op dezelfde grootboekrekening.

Algemeen scherm inlezen UBL inkoopfactuur

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht. Vanaf 2020 wordt de gebruikersinterface aangepast naar een modernere versie. In de loop der jaren zijn ook steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.
Ook wordt gewerkt aan manieren om sneller gegevens te kunnen verwerken, zoals de mogelijkheid om steeds terugkerende inkoopfacturen via de factuurrobot automatisch te laten boeken.

Nicogram hanteert het volgende Privacybeleid.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542 (Tijdens kantoortijden)
 • Email:
  info@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nieuw-Lekkerland
  Nederland